13 دسامبر 2011

دامنه (دامین) چیست ؟

دامنه چیست؟   دامنه ، همان اسم سایت شماست که از شامل دو قسمت اصلی است : نام و پسوند. پسوندهای بین الملی رایج عبارتند از .com ، .net و .org که دارای مصارف عمومی می باشند و هر یک به ترتیب معرف سایتهای تجاری (Commercial) ، شبکه (Network) و سازمانی یا غیر انتفاعی (Organization) می باشند. در ثبت این […]