22 آگوست 2016

نكات مهم تبليغ در گوگل

نكات مهم تبليغ در گوگل ۱ . در صورتي كه بيننده روي تبليغ شما كليك نكند از موجودي شما در حساب گوگل تان هيچ مبلغي كسر نخواهد شد تنها در صورت كليك كردن و وارد شدن به سايت شما از موجودي شما كسر خواهد شد. URL . 2 آدرس يك صفحه غير از صفحه اصلي هم مي تواند بعنوان مقصد كليك […]
22 سپتامبر 2016

تبلیغات گوگل Google AdWords چیست؟

امروزه با توجه به گسترش چشمگير اينترنت و حضور آن در تمامي بخش هاي زندگي حضور در آن يك امر ضروري براي تمامي افراد ، موسسات ، شركتها و سازمان ها مي باشد. اما با توجه به گستردگي بسيار زياد آن تمامي كاربران نياز دارند براي دستيابي به اطلاعات و يا خدمات مورد نظر خود از موتورهاي جستجو استفاده نمايند. […]
21 دسامبر 2016

۱۳ علل رايج عدم نمايش تبليغ در گوگل

علل رايج عدم نمايش تبليغ در گوگل در كل ۱۳ علت رايج براي عدم نمايش تبليغ در گوگل وجود دارد: Keyword Relevancy .1 هنگامي كه گوگل عبارت كليدي مورد نظر كاربر را نامرتبط تشخيص دهيد. در اين حال كاربر بايد كلمات ارائه شده را مرتبط با متن صفحه خود انتخاب نمايد( كلمه حتما در صفحه و meta keyword صفحه قيد شده باشد.) […]