30 ژوئن 2016

محافظت از وب سایت و فضای وب در برابر CRYPTO TROJAN

محفاظت از وب سایت و فضای وب اخیرا ، چندین گزارش  درباره یک قفل رمزنگاری تروجان CBT که تلاش در جهت آلوده سازی و رمزگذاری تمام فایل ها بر روی فضای وب کاربر با AES-256  “که الگوریتم رمز نگاری متقارن(رمز نگاری متقارن یا تک کلیدی به آن دسته از الگوریتم، پروتکل ها و سیستم های رمزنگاری گفته می شود که […]