31 ژانویه 2017

آشنایی با مسیر ترکیبی Compound Path و Pathfinder در ایلوستریتور

درس چهاردهم : آشنایی با مسیر ترکیبی Compound Path و Pathfinder به طور کلی Compound Path یا مسیر ترکیبی به مسیری گفته می شود که از ترکیب دو یا چند مسیر دیگر ساخته شده است. تقریبا همه اشیایی که در زندگی روزمره با آنها سرو کار داریم را می توان بوسیله اشکال ساده ابتدایی ساخت. با کشیدن اشکال به کمک ابزار shape و با ترکیب […]