16 ژانویه 2017

آشنایی با استفاده از خط کش و خطوط راهنما در ایلوستریتور

درس نهم : آشنایی با استفاده از خط کش و خطوط راهنما استفاده از خط کش در Illustrator  از آنجایی که در انجام بسیاری از پروژه های گرافیکی نیاز به انجام اندازه گیری های دقیق در هر بخش وجود دارد، این نرم افزار نیز مانند سایر نرم افزار های گرافیکی دارای خط کش و ابزارهای اندازه گیری اختصاصی برای انجام کارهای مختلف است. […]