12 ژانویه 2017

تنطیمات پیش فرض محیط کار Illustrator

درس سوم : تنطیمات پیش فرض محیط کار Illustrator معمولا در شروع کار با یک نرم افزار اکثر تنظیمات اوّلیه برنامه به صورت پیش فرض تعیین می گردد که Illustrator نیز اگر چه این کار را انجام می دهد ولی این امکان را نیز برای کاربران خود فراهم کرده که بتوانند با تعیین اولویت های مورد علاقه خود، محیط برنامه را مطابق با […]