5 ژانویه 2018

تعیین اشیاء هدف برای تغییر خواص ظاهری

درس سی و سوم : تعیین اشیاء هدف برای تغییر خواص ظاهری   در یک  صفحه  طراحی  ممکن  است  اشیاء  مختلفی  وجود  داشته  باشند  اما  مایل  باشید  تغییرات  یا  جلوه  های  مورد  نظر  فقط  بر روی  شیء  یا  اشیاء  خاصی  اعمال  گردد. در  این  حالت  نیاز  به  انتخاب  شیء  یا  اشیاء  هدف  خواهد  بود  بنابراین  قبل  از  اینکه  بخواهید  خواص  ظاهری  یک  […]