12 اکتبر 2015

سه پلاگین کش وردپرس

یکی از ساده ترین متدهای پیاده سازی کش برای میزبانی های وب وردپرس پلاگین های نسل سوم است. کش کردن به سایت شما سرعت می دهد و زمان تاخیر را برای داده هایی که به طور مکرر درخواست می شوند بواسطه ی ذخیره سازی موقتی، کاهش می دهد. از آنجایی که درخواست های مکرر می تواند باعث کند شدن صفحه […]