آشنایی با illustrator

12 ژانویه 2012

آشنایی با Illustrator CC

انواع نرم افزارهای گرافیکی تصاویری که در رایانه وجود دارند را می توان به دو دسته تصاویر برداری و تصاویر پیکسلی تقسیم بندی کرد. دستهٔ اوّل یعنی تصاویر برداری به تصاویری گفته می شود که در نرم افزار هایی مانند Freehand،Corel Draw و Illustrator ایجاد می شوند. این سری از تصاویر به دلیل اینکه ساختار آنها را بردارها و منحنی هایی تشکیل می […]