راهنمای استفاده از Help در Illustrator

12 ژانویه 2017

راهنمای استفاده از Help در Illustrator

درس چهارم : راهنمای استفاده از Help در Illustrator برای گرفتن اطلاعات کمکی در مورد محیط برنامه، ابزار ها، دستورات، کلید های میانبر و مفاهیم در نرم افزار Illustrator می توان از Help نرم افزار استفاده کرد. برنامه Adobe Illustrator Help راهنمای کامل و کاربردی در مورد این نرم افزار و دستورات آن در اختیار کاربران قرار می دهد که برای استفاده از این راهنمای کاربردی از منوی Help دستور Illustrator […]
13 ژانویه 2017

باز کردن و ایجاد اسناد جدید در Illustrator

درس پنجم : اصول باز کردن و ایجاد اسناد جدید در Illustrator از آنجایی که Illustrator یک نرم افزار ترسیمی برداری می باشد اوّلین اقدام در انجام عملیات بر روی طرح ها و ترسیم ها، باز کردن آن در محیط برنامه است. همان طور که می دانید آثار ترسیمی را می توان از همان ابتدا در نرم افزار ایجاد کرد و به تصویر سازی در اسناد […]