نحوۀ مرتب سازی پنجره فایل های باز شده در ایلوستریتور

14 ژانویه 2017

نحوۀ مرتب سازی پنجره فایل های باز شده در ایلوستریتور

درس ششم : نحوۀ مرتب سازی پنجره فایل های باز شده در محیط کار Illustrator نرم افزار Illustrator برای نمایش همزمان اسناد از دو روش شناور  Float و زبانه ای Tabbed استفاده می کند در حالت اوّل پنجره ها به صورت آزاد در صفحه قابل جابه جایی هستند. در مقابل در روش زبانه ای با روش های متفاوتی پنجره ها می توانند در فضای موجود در صفحه چیده شوند.از […]