کارگاه ترسیم شخصیت کارتونی

7 ژانویه 2018

کارگاه ترسیم شخصیت کارتونی

درس سی و چهارم : کارگاه ترسیم شخصیت کارتونی   با استفاده از ابزار های ترسیمی و رنگ آمیزی، شخصیت کارتونی زیر را طراحی و اجرا نمایید . ابزار ها و دستورات مورد نیاز : Ellipse , Pen , PaintBrush , Reflect , Rotate   مراحل انجام کار : ۱- فایلی با پیش تنظیمات Profile از نوع Video and Film […]